لیست محصولات این تولید کننده مهرسا

 • ساعت 6:32 امید به خانه ی ما آمد… اما من نبودم. چون فراموش کرده بودم قرار است با امید روی تحقیق نمایشگاه علوم کار کنیم و با پدرم به بستنی فروشی رفته بودم. امید وقتی فهمیده بود که من خانه نیستم و قرارمان را فراموش کرده ام، خیلی عصبانی شده بود، به مادرم اخم کرده بود و از خانه ی ما تا خانه خودشان پاهایش را با عصبانیت به زمین کوبیده بود.

  7,000 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قبل از این که ظهر بشود، سطل فیلیکس تقریبا خالی شده بود.موقع زنگ تفریح، فیلیکس به اطرافش نگاه کرد و متوجه شد که پدربزرگش درست گفته بود؛ همه بچه ها سطل هایی داشتند که وقتی خوشحال هستند، پر و هنگامی که ناراحتند، خالی است.

  7,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • اثري است از جوليا كوك به ترجمه ي ميترا نوحي جهرمي و چاپ انتشارات مهرسا. نويسنده در كتاب پيش رو با زباني ساده و گويا، در قالب داستان به كودكان آموزش مي دهد تا با بهره گيري از راهنمايي ها و صحبت هاي ديگران به موفقيت و پيروزي دست يابند و روزهاي بهتري را تجربه كنند.

  7,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • اثري است از شونا آينز به ترجمه ي احمد تصويري و چاپ انتشارات مهرسا.نويسنده در اين كتاب با بهره گيري از علم روانشناسي به آموزش همزيستي با ديگران و معرفي شخصيت هاي گوناگون مي پردازد و با زباني ساده، كودكان را در حل مشكلات گروهي و روابط اجتماعي كمك مي كند.

  10,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • اثري است از جوليا كوك، به ترجمه ي دكتر ليلا كاشاني وحيد/عاطفه مهدوي و چاپ انتشارات مهرسا. نويسنده در كتاب پيش رو با زباني ساده وگويا، در قالب داستان به كودكان آموزش مي دهد كه با تغيير كردن و بهره گيري از توانايي ها و قدرت هايشان مي توانند در مسير دست يابي به خواسته ها و آرزوهايشان قدم بردارند.

  7,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • اثری است از شونا آینز به تصویرگری ایریس اگوچ، ترجمه احمد تصویری و چاپ انتشارات مهرسا. کتابی به قلم یکی از متخصصان روان شناسی بالینی و جنایی که به شیوه ای داستانی، مستقیم و تاثیر گذار یکی از احساسات و مسائل هیجانی کودکان را مورد توجه قرار می دهد. این مجموعه سبب به اشتراک گذاری احساسات و مشکلات کودکان در محیط امن خانواده و پرداخت به آن به شکلی مناسب می گردد.

  7,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • اثری است از شونا آینز به تصویرگری ایریس اگوچ، ترجمه احمد تصویری و چاپ انتشارات مهرسا. کتابی به قلم یکی از متخصصان روان شناسی بالینی و جنایی که به شیوه ای داستانی، مستقیم و تاثیر گذار یکی از احساسات و مسائل هیجانی کودکان را مورد توجه قرار می دهد. این مجموعه سبب به اشتراک گذاری احساسات و مشکلات کودکان در محیط امن خانواده و پرداخت به آن به شکلی مناسب می گردد.

  10,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • اثری است از شونا آینز به ترجمه احمد تصویری و چاپ انتشارات مهرسا. این کتاب دربردارنده داستانی کوتاه و ساده درباره مغز است، داستانی که توجه کودکان را به این قسمت از وجودشان جلب می کند و اطلاعاتی در حد فهم و درک شان در اختیارشان می گذارد.

  5,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • اثري است از شونا آينز به ترجمه ي احمد تصويري و چاپ انتشارات مهرسا. نويسنده در كتاب پيش رو با آموزش معنا و مفهوم زندگي و تشبيه آن به باد، ارزش اين دارايي بزرگ را به كودكان يادآوري كرده و با زباني شيرين و رسا از دست دادن زندگي يا همان مرگ را به عنوان پديده اي طبيعي معرفي مي كند. او همچنين كودكان را در درك مرگ ديگران ياري كرده و رفتار و واكنش متناسب با آن را...

  7,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • اثري است از شونا آينز به ترجمه ي احمد تصويري و چاپ انتشارات مهرسا. نويسنده در كتاب پيش رو با آموزش معنا و مفهوم زندگي و تشبيه آن به باد، ارزش اين دارايي بزرگ را به كودكان يادآوري كرده و با زباني شيرين و رسا از دست دادن زندگي يا همان مرگ را به عنوان پديده اي طبيعي معرفي مي كند. او همچنين كودكان را در درك مرگ ديگران ياري كرده و رفتار و واكنش متناسب با آن را...

  10,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • اثري است از شونا آينز به ترجمه ي احمد تصويري و چاپ انتشارات مهرسا. نويسنده در اين كتاب با بهره گيري از علم روانشناسي به معرفي احساس نگراني و مشكلات مربوط به آن مي پردازد و با زباني كودكانه راه حل هايي كارآمد جهت رهايي از اين حس ارائه مي كند.

  10,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • وقتی به صحبت های معلمم گوش می دهم و قوانین را رعایت می کنم، او از من راضی می شود و خودم هم خوشحال تر می شوم.این گونه به ما بیشتر خوش می گذرد و چیزهای خوبی یاد می گیریم.

  6,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود