لیست محصولات انتشارات دو آتیشه

مجموعه کتاب های "دوآتیشه" با ۴۱ عنوان کتاب، بزرگترین مجموعه کتاب کامیک ایران است که تاریخ فوتبال ایران را با تلفیق هنر تصویرگری و مهارت نویسندگی به زیباترین شکل موجود روایت می کند.

 • خرید محصول

  پروژه دو آتیشه بزرگترین پروژه فرهنگی در حوزه فوتبال باشگاهی ایران است.پروژه ای در خدمت فرهنگ هواداری و همزمان در خدمت توسعه صنعت کامیک در ایران.این پروژه قرار است که به تاریخ افتخارات باشگاهی ایران در قالب داستان پردازی ها و تصویرگری های هنرمندانه بپردازد

  46,000 تومان ناموجود
  5 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پروژه دو آتیشه بزرگترین پروژه فرهنگی در حوزه فوتبال باشگاهی ایران است.پروژه ای در خدمت فرهنگ هواداری و همزمان در خدمت توسعه صنعت کامیک در ایران.این پروژه قرار است که به تاریخ افتخارات باشگاهی ایران در قالب داستان پردازی ها و تصویرگری های هنرمندانه بپردازد

  46,000 تومان ناموجود
  4 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود