لیست محصولات این تولید کننده انتشارات دو آتیشه

مجموعه کتاب های "دوآتیشه" با ۴۱ عنوان کتاب، بزرگترین مجموعه کتاب کامیک ایران است که تاریخ فوتبال ایران را با تلفیق هنر تصویرگری و مهارت نویسندگی به زیباترین شکل موجود روایت می کند.

 • پروژه دو آتیشه بزرگترین پروژه فرهنگی در حوزه فوتبال باشگاهی ایران است.پروژه ای در خدمت فرهنگ هواداری و همزمان در خدمت توسعه صنعت کامیک در ایران.این پروژه قرار است که به تاریخ افتخارات باشگاهی ایران در قالب داستان پردازی ها و تصویرگری های هنرمندانه بپردازد

  46,000 تومان موجود
  5 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • پروژه دو آتیشه بزرگترین پروژه فرهنگی در حوزه فوتبال باشگاهی ایران است.پروژه ای در خدمت فرهنگ هواداری و همزمان در خدمت توسعه صنعت کامیک در ایران.این پروژه قرار است که به تاریخ افتخارات باشگاهی ایران در قالب داستان پردازی ها و تصویرگری های هنرمندانه بپردازد

  46,000 تومان موجود
  4 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود